Inkoppling av manöverpaneler

Välj panel önskad installation under berörd panel.

På denna sidan finner in kopplingsscheman för våra trimplanspaneler.

ALC panelerna med gånglägesautomatik har förutom Lectrotab även kopplingsschema för Bennett, Bennet Bolt, lnstatrim, QL, Trimmaster, Lenco och Ultrafllex