John Guest Speedfit

Snabbkopplingssystem för vatten

John Guest snabbkopplingssystem använder en enkelt push-fit-metod sammankoppla olika delar av systemet. Alla kopplingar har en “grip and seal”-konstruktion som består av en ring med tänder av rostfritt stål som låser fast röret. Röret omsluts i sin tur av en o-ring på vardera sida i kopplingen för att ge ett permanent skydd mot läckage.

Vid installation är det viktigt att slangen har ett rakt och fint snitt för att ej skada o-ringarna. Utförs installationen på rätt sätt kan kopplingar monteras och demonteras flera gånger om utan att påverka systemets kvalité.

I vårt sortiment består bassortimentet av slang och kopplingar på 15mm som klarar ett flöde på 16 l/min (Max tryck är 10bar vid 20° och 7bar vid 65°). För flöden över 16 l/min bör 22mm slang och kopplingar användas för att sedan fördelas ut i ett flertal 15mm rör.

Vid montering trycks slangen in och säkras.

Kontrollera genom att dra i slangen.

Vid montering trycks slangen in och säkras.