John guest

John guest

John Guest startade produktionen av det första systemet 1974. Utvecklingen har pågått sedan dess och används nu inom många olika områden. Till båt är det ett vanligt system för färskvatten ombord. Det har många fördelar men är framförallt enkelt att installera. Det viktigaste är att kapa slangen så att det blir ett rakt snitt, sedan krävs inga verktyg. Slangen trycks in i kopplingen och säkras av rostfria ”tänder”. Det är även lätt att lossa slangen från kopplingen vid behov. Slangen fi nns i två olika färger, blå (kallvatten) och röd (varmvatten). Max tryck är 20bar vid 20° och 7bar vid 65°.