Egis mobile electric

Egis mobile electric

I över 25 år har EGIS Mobile Electric försett fordons och marinbranschen med högkvalitativa elprodukter.

EGIS specialiserar sig på att utveckla och tillverka produkter mycket hög kvalitet och driftsäkerhet. Deras sortiment inkluderar fjärrstyrda huvudströmbrytare, ACR-skiljereläer, batteridistributionssatser och säkringspaneler med eller utan jordplintar. Produkterna är konstruerade för att erbjuda tillförlitlighet och stabilitet vid installationer i mycket hårda miljöer.