Lectrotab ALC Gånglägesautomatik

Lectrotab ALC

Panel för automatiskt gångläge

Hur fungerar Lectrotab ALC?

Moderna båtar utrustas med ett all mer V-format skrov för att ge en mjuk gång i höga farter och hård sjö.

Ett mer V-fortmat skrov medför också ett behov av  trimplan för att bibehålla ett bra gångläge. I sidled är en båt känslig för vind, passagerar- och eventuell lastplacering. I längdsled påverkas gångläget av farten och hur mycket båten är lastad.

Gångläget ändras och föraren tvingas ändra trimplanens position om kurs ändras eller om någon flyttar sig ombord. Detta konstanta behov av justering, tar uppmärksamhet från föraren och kan även vara en säkerhetsrisk vid navigering. ALC tar hand om jobbet. När kursen ändras, vinden ökar eller passagerare byter plats korrigeras gångläget automatiskt genom att ALC justerar trimplanen.

ALC-1R (Roll)

ALC-1R justerar båten till optimalt gångläge I sidled och eliminerar lutning. Mindre och snabbgående båtar behöver i regel endast denna korrigering.

ALC-1 (Roll and Pitch)

ALC-1 justerar båten till optimalt gångläge både i sidled och i längsled. Korrigeringen i längsled förbättrar sikten, hjälper båten att plana ut och ”halv-planande” farter möjliggörs. Tiden till planing förkortas också. Större båtar har i regel behov av denna egenskap.

Intelligent detektering av manövrar

Tack vare det inbyggda gyrot och annan teknik som mäter kursändringar förhindras all automatisk reglering av trimplanen vid en gir. Onödiga justeringar undviks och båten kommer ur giren med optimalt gångläge.

Indikatorn för automatiskt läge (AUTO indikatorn) blinkar under giren för att meddela att automatiken är blockerad. När båten går på rak kurs igen, fortsätter ALC mäta och korrigera gångläget med beaktande av de nya förhållandena.

Adaptivt system

ALC anpassar sig till båtar från 20-50 fot. Tack vare adaptiv funktionalitet, justeras båten till optimalt gångläge med beaktande av storlek och trimplanens effektivitet. ALC anpassar sig också till rådande sjögång. Vid lugnt väder kompenserar den en lutning snabbare än vid grov sjögång. Detta tillåter snabb reglering vid behov och undviker onödiga justeringar vilket annars kunde förstärka rullningen i grov sjö.

Ingen justering i låga farter

Vid låg fart förlorar trimplanen sin effekt. ALC vet om detta och försöker inte korrigera gångläget när båten går långsamt. När farten ökar går ALC på igen och justerar gångläget till det optimala före båten bryter planingströskeln och når marschfart.

Vid låg fart och blinkar AUTO indikatorn för att indikera att det automatiska läget är aktiverat men för tillfället bortkopplat pga. för låg fart.

Lägesuppskattning

ACS visar trimplanens uppskattade läge genom att tända en indikator för respektive trimplan. Då trimplanen kontrolleras neråt flyttas den lysande indikatorn också neråt. Inga extra givare behövs för denna funktion och ACS kan visa det uppskattade läget för alla typer av trimplan efter kalibrering.

  1. Ljussensor för indikatorer
  2. Auto-knapp med indikator (Auto/manuell)
  3. 4x knappar för manuell styrning
  4. Indikatorer för positionsvisning
  5. Indikatorer för inställning av förstärkning

Automatiskt eller Manuellt läge

AUTO-knappen används för att välja automatikens läge. Ett kort tryck byter mellan manuellt och automatiskt läge. I manuellt läge kan de fyra knapparna runt AUTO knappen användas för att styra båtens gångläge. I automatiskt läge styrs båtens gångläge automatiskt när indikatorn lyser. Om indikatorn blinkar, är den automatiska funktionen bortkopplad för att båten svänger eller kör under planingsfart.

Läs mer om Lectrotab på Innovativ Teknik och vår supportsida!