Navionics

Navionics

Navionics har ett stort utbud som täcker stora delar av farbara vatten runt Jorden. Sjökort till plottrar finns i flera olika utföranden med olika egenskaper och presentationslägen. För kompatibilitet med plotterfabrikaten se tillverkarnas egna rekommendationer då funktioner och modeller ändras ofta. Sjökort bör uppdateras regelbundet då nya mätningar regelbundet görs och sjömärken ändras och justeras.