Mob+ wimea

Mob+ wimea

Fell Marine är ett Norsk företag som utvecklar och tillverkar säkerhetsteknik inom marinbranschen. Fell har med deras senaste innovation WiMEA-protokollet och det trådlösa dödmansgreppet MOB+ förändrat synen på säkerhet ombord. Genom höga krav på både teknik och kvalité kan man leverera ett trådlöst dödmansgrepp som sticker ut ur mängden bland tidigare konkurrenters.

FELL Marine har som målsättning till att bli ett världsledande teknologiföretag som förbättrar användarnas liv genom användarvänliga och tekniska innovationer.