Durasafe

Durasafe

Sedan 2003 har amerikanska DuraSafe tillhandahållit produkter för att låsa fast elektronisk utrusning ombord på båtar. Produkterna är välbeprövade och noga utvecklade för deras specifika ändamål. Flertalet produkter, exempelvis E-Lock för ekolod och Bracket Lock för frontmonterade elmotorer är tillverkade i USA.