Jabsco toaletter support

Jabsco toaletter

För att man skall ha en bekymmersfri sommar och en fungerande toalett är underhåll viktigt.
Följ instruktionerna i den medföljande manualen noga, manualerna finns sökbara på nedan länk.
https://www.comstedt.se/support/manualer

Vinterförvaring
En fråga som ofta kommer är hur man skall vinterkonservera sin toalett. Bäst lösning är att alltid tömma toaletten på vätska, pumpa rent och töm sedan så mycket vatten som möjligt via dräneringspluggen i sockeln. Jabsco rekommenderar inte användning av glykol då de kan skada packningar och få dem att svälla, de har kommit nya medel som skall vara bättre men inget som kan garanteras av Jabsco som producent.

Inför varje säsong se över packningar, framförallt backventil/jokerventil och byt vid behov. Använd rengöringsmedel som inte är för aggressivt då de kan påverka packningar och ventiler, Jabsco har tagit fram ett alternativ som uppfyller deras krav, Jabsco Fresh Clean & Condition.

Felsökning

Skålen fylls när toaletten inte används.
Stäng skrovgenomföringar, montera ventilerade böjar för att motverka hävert effekt om toaletten är monterad under vattenlinjen.

Avloppsvatten kommer tillbaka till skålen.
Inspektera backventil (joker ventil) och bottenventil/packning, gör rent och byt ut vid behov. Vid installationer med septiktank monterad över toaletten är det viktigt att man spolar rent ordentligt. Står det avloppsvatten med urin i vattenpelaren till septiktanken bildas snabb urinsten som gör att ventilen inte sluter tätt. I extrema fall rekommenderas en kulventil på slangen mellan skål och septiktank.

Spolning fungerar ej, pumpar inte in vatten.
Kontrollera att skrovgenomföringen är öppen. Se till att spaken för tömning/spolning står i rätt läge, skall stå åt vänster. Kontrollera att packningen i toppen på pumphuset är OK, lossa de sex skruvarna och lyft locket. Packningen har två vikter som fungerar som ventiler varav en sätts under press med en fjäder. Packningen kan behöva bytas, den finns som lös del och i servicesats.

Vid tömning så fjädrar handtaget tillbaka, det går inte att tömma.
Kan bero på två orsaker, om det fungerar att tömma när spaken är ställd till höger men inte vänster är inloppsvatten blockerat och det bildas vakuum när pumpen försöker suga. Fungerar det inte i något läge på spaken är det förmodligen stopp mellan toalett och septiktank alternativt en igensatt luftning i septiktanken.

Instruktionsfilmer

Hur fungerar Jabsco twist n lock manuell toalett?

Hur byter man pumphus på en manuell toalett?

Hur byter man backventil (joker valve)?

Hur byter man bottenventil/packning?