Humminbird Bredband Chirp

Bättre och kraftfullare med ett riktig bredbands ekolod som har ett brett spektrum av frekvenser. Alla former av CHIRP är inte lika. Det finns produkter på marknaden som knappt uppfyller normen för CHIRP. Humminbird har utvecklat och förfinat tekniken till en äkta bredbands CHIRP. De har byggt in full bredbands kapacitet i Helix 12 serien och i SM3000 ekolodsmodul. När många konkurrenter enbart erbjuder ett fåtal frekvenser levererar Humminbird hela spektrat och dessutom möjlighet att välja start och stop frekvenser. Humminbird CHIRP är ingen kompromiss.

Fler pulser och mer kraft. Traditionella givare väntar på att få svar från sin skickade puls. Humminbird CHIRP är designad för att sända fler pulser för att få mer information och därmed förbättra mål separering av fisk. Genom att öka energin i pulserna klarar Humminbird CHIRP att återskapa mer detaljer, även i djupare vatten. För att få ut mesta möjliga av CHIRP tekniken krävs en avancerad databehandling. Humminbird har en dedikerad processor samt egenutvecklade algoritmer i sin CHIRP för att skapa en lättförståelig skärmbild.

Ultra-Wide bredbands CHIRP scannar vattnet efter fisk på samma sätt som en radio söker radiovågorna efter FM stationer. Vissa enklare versioner av CHIRP ekolod sveper bara ett snävt intervall av frekvenser vilket ger en begränsad syn. Humminbird CHIRP utnyttjar givarens fullständiga kapacitet med bredast möjliga frekvensband. Med fler frekvenser att tillgå kan Humminbird CHIRP mer effektivt filtrera bort brus vilket ger en klarare mer exakt bild.

Detaljrikedomen gör det lättare att tolka bilden och tydligt se fisk och betesfisk.

Ingenting missas, precisionen i CHIRP tekniken gör att strukturer syns tydligt.

Målseparering med CHIRP tekniken ger tydligare individuella ekon.

CHIRP tekniken är bättre på att filtrera bort störningar för att ge en klarare bild.

Det breda spektrum av frekvenser gör att de minsta ekon kan presenteras.

Med hög noggranhet kan extrema djup nås med CHIRP tekniken.