Humminbird 360 Imaging™

Humminbird 360 Imaging ger en detaljerad 360˚ vy med skarpa ultraljudsdetaljer. Ett ovärderligt hjälpmedel för sportfiskare och dykare samt även vid räddningsinsatser för att söka efter föremål och strukturer. Nu kan ett område sökas av när båten ligger still vilket gör det lättare att identifiera strukturer. Möjlighet ges även att se exakt var fisken står och se den förflytta sig. 360 Imaging fungerar i princip som en undervattensradar.

Djupet som presenteras är det som är direkt under båten. Det som syns i bilden är strukturer och föremål på botten och i vattenpelaren. Vid zoomning så stoppar inte givaren utan fortsätter svepa och hela bilden förstoras upp. Om man valt zoom område med markören förstoras området runt markören upp. 360 Imaging passar till samtliga Humminbird enheter som är nätverkskompatibla.

Med 360 Imaging kan ett område mellan 10˚ till 360˚ isoleras i vilken riktning som önskas. Givaren sveper då bara det isolerade området vilket ökar hastigheten. Till exempel kan området direkt framför båten isoleras för att få en framåtseende vy.

Givaren är hjärtat i systemet, det finns två olika typer av givare.

360 Imaging givare AS 360x SSI

Givaren fälls enkelt ner genom ett knapptryck på givaren eller ekolodet för att nå ett djup där man får fri sikt 360˚ runt båten utan att motorn stör signalen. Bultas direkt eller monteras på monteringsfäste som fästs mellan motorfästet och akterspegeln, välj mellan styrbord eller babord montering.

360 Imaging givare AS 360x TM

360 Imaging givare för montering på Minn Kota Fortrex, Maxxum eller Edge kabelstyrd trollingmotor. Givarens placering på motorn gör monteringen enkel och det är mycket enkelt att lossa givaren från motorn. Alternativ montering på akterspegel eller vid sidan av båten finns som tillval.