Optimus 360 – Innovativ Teknik

Optimus EL-styrningar från Dometic (Tidigare SeaStar Solutions) skapar komfort som du aldrig upplevt tidigare. Välj mellan El-hydraulstyrning med servopump eller El-styrning helt utan olja. Vid dubbel, trippel eller quad montage finns Optimus 360 Joystick som tillval för att göra tilläggning till en barnlek, läs mer nedan.

Slipp kompromissa mellan rattvarv och komfort, med Optimus EPS kan användaren enkelt själv justera antal rattvarv utan att trögheten måste justeras. Ansluts motordata till systemet kan automatiskt anpassa rattvarv och tröghet till motordata vilket underlättar vid manövrering i hamn då små rörelser ger större roderutslag. När farten ökas så görs motståndet i ratten större och antal rattvarv ökar för att få bättre känsla och kontroll i hög fart.

Optimus EPS el-hydraulisk styrning

El-hydrauliskt system med med CAN bus som sammankopplar rattväxlar, pumpmodul och pumpar. Pumparna ansluts i sin tur till EPS SmartCylinder med pressad kevlarslang.

Optimus EPS el-styrning

Elektronisk styrning med samma egenskaper och fördelar som Optimus EPS. Tack vare att all elektronik ligger inbyggd i cylindern förenklas installation och underhåll minimeras.

Gemensamma egenskaper

Ingen olja vid ratten (El-hydraulisk)
Ingen hydraulolja, pumpar och pumpmoduler (Elektrisk)
Kopplas samman via CAN bus
Båten styrs med samma känsla som i en bil
Plug and Play autopilot kompatibel
Ingen autopilotpump eller roderlägesgivare krävs
Justerbart motstånd i ratten
Justerbart antal rattvarv
Kan installeras även på äldre båtar
Inga parallellstag (vid dubbelmontage)
Strömsnålt
Bygger på SeaStar kvalitet
NMEA2000 certifierad

Optimus 360 joystick

Optimus 360 är ett Joystick baserat manöversystem som kan installeras in anslutning med ett befintligt Optimus-system. Gör båtkörningen enklare än någonsin, förflytta båten framåt, bakåt, åt sidan eller diagonalt med joysticken. Det är även möjligt att rotera båten runt sin egen axel.

Optimus 360 är finns både för utom- och inombordare och det krävs minst två stycken för att kunna utföra funktionerna. Varje motor styrs helt individuellt, både växel, gas och styrning.

Styr båten i hamn med Optimus 360 joystick genom att rikta spaken dit du önskar att båten skall förflytta sig. 

Vrid spaken och båten roterar åt det hållet du väljer. Roteringen kan ske samtidigt som båten förflyttas i någon riktning.

Styr båten i hamn med Optimus 360 joystick genom att rikta spaken dit du önskar att båten skall förflytta sig. 

Vrid spaken och båten roterar åt det hållet du väljer. Roteringen kan ske samtidigt som båten förflyttas i någon riktning.

Optimus SeaStation

Optimus SeaStation för Optimus 360 system som ger möjligheten att ankra elektroniskt med hjälp av en knapptryckning. Systemet bygger innovativa algoritmer och en dubbel GPS-antennsensor som ger en exakt position och kurs. I SeaStation ingår även SeaWays autopilot, se mer nedan.

Optimus 360 har möjligheten att justera styrning, växel och varvtal individuellt på motorerna och kan därmed styra båten i alla vinklar och riktingar. Ankringen ger en exakthet på +/- 3m och kursen en exakthet på +/- 10° beroende på väderförhållanden.

När du försöker att lokalisera den idealiska platsen över ett vrak eller är i hamn och letar efter en ledig plats ger SeaStation dig den hjälp du behöver. Genom en enkel knapptryckning på CANtrak displayen håller båten sin position. Kursen kan sedan justeras i 5° steg och ger möjlighet att rikta in båten för att kompensera för vindar och strömmar.

Position hold

Håller en position oberoende av kurs, användbart vid betesfiske och vrakfiske.

Heading hold

Låser en kurs oberoende av position, användbart vid driftfiske och trollingfiske.

Heading and position hold

Håller en kurs och position, användbart i en hamn i väntan på plats och vid fiske.

Optimus SeaWays

Optimus SeaWays autopilot ingår i SeaStation och styrs via CANtrak displayen. Autopiloten har tre lägen, Heading, Track och Route mode. De är lätta att förstå och använda och de indikeras tydligt på displayen. SeaWays autopilot kan installeras på befintliga SeaStation system med en programuppdatering, inga extra komponenter krävs.

Heading mode ger en önskad riktning men utan avdriftskompensering, Track Mode har samma funktion men kompenserar för avdrift och håller en fast kurs över grund. Route mode följer en rutt från en kompatibel kartplotter via NMEA 2000, mot en waypoint i taget. 

Kursen kan ändras genom att styra båten i en annan riktning med ratten, piloten stängs av under kursändring och kopplas automatiskt in när ny kurs är stabil. Det går även att ändra kurs via displayen eller joysticken med 1° eller 10° justering.

Heading mode

Autopiloten håller en önskad riktning, båten kan påverkas av vind och strömmar.

Track mode

Autopiloten håller en önskad kurs över grund och kompenserar för avdrift.

Route mode

Autopiloten följer en rutt från en kompatibel kartplotter ansluten via NMEA2000.

För ytterligare information se produktsidorna här eller konfigurera ett system direkt online på optimusbom.com.