Fell Marine MOB+ WiMEA Trådlöst dödmansgrepp

Se när Hamnen.se testar MOB+

hamnen_logo_361
Huvudbild: MOB+ Trådlöst dödmansgrepp med WiMEA teknik från FELL Marine

MOB+ Trådlöst dödmansgrepp

Full säkerhet och frihet ombord!

Klicka på bilderna för att komma till produktsida

MOB+™ sätter en ny standard för både enkelhet och teknik när det gäller trådlösa dödmansgrepp. MOB+™ är utvecklad för att leverera en hundraprocentig driftsäkerhet samtidigt som avstängningen av motorn skall ske en sekund efter att användaren fallit överbord.

Den trådlösa tekniken som används heter WiMEA och är utvecklad av Fell Marine för säkerhet och frihet ombord. Systemet består av två komponenter, en xHUB™ och en xFOB™ som kommunicerar med varandra via det trådlösa protokollet WiMEA.

xHUB™ – Basenhet

xHUB även kallad basenheten är hjärtat i systemet och installeras vid instrumentpanelen. Installationen är enkel, anslut xHUB till båtens 12 eller 24 voltsystem och sedan till båtens redan existerande dödmansgrepp.

xFOB™ – MOB-enhet

xFOB eller MOB-enheten är den del som användaren alltid bär med sig vare sig det sker med armband, fäste på flytvästen eller hängande runt halsen.
Läs mer om användalösningarna nedan.

Bär MOB+ efter dina önskemål

Klicka på bilderna för mer information

MOB+ xBAND™

Med MOB+ xBAND får man att justerbart armband av högkvalitetssilicon för att förvara och använda sin xFOB. xFOB-enheten är alltid på och nära till hands.

MOB+ xTAG™

Med MOB+ xTAG kan man välja om man vill ha xFOB hängandes runt halsen, monterad på flytvästen eller någon annat valfritt ställe.
Halsremmen är av neoprene och flyter.

Motorn stannar 1-3 sekunder efter att användaren fallit överbord

AutoMOB™

Automatiskt stopp om xFOB hamnar under vattenytan då WiMEA-protokollet ej
skickar signaler under ytan.

Båten stannar om avnståndet är 15m

15 meter = direktstop

Är avståndet mellan basenheten och xFOB över 15 meter stannar motorn automatiskt.
Dubbel säkerhet.

Det går att starta båten 6 sekunder efter att MOB insträffat

dStart™

Direct Restart möjliggör start av motorn 6 sekunder efter att en MOB-händelse registrerats för att snabbt rädda personen i vattnet.

Hur fungerar dödmansgreppet?

LÄS MER PÅ SUPPORTSIDAN för MOB+ här!

1. Aktivera systemet

Klicka på xFOB-enhetens funktionsknapp innan start för att ansluta till xHUB. Ett grönt ljus och en pipande signal bekräftar att sammankoppling har skett korrekt. När anslutningen väl är upprätad kan motorn startas precis som vanligt.

Skulle xFOB-enhet ej vara tillgänglig går det att att aktivera en override funktion för att starta motorn ändå. Första gången måste enheterna paras.
Läs mer på Fell Marine Support. 

2. MOB-händelse

Skulle en man överbord-händelse (MOB-händelse) inträffa stannar MOB+ motorn direkt likt ett vanligt dödmansgrepp. Stoppet orsakas antingen av att xFOB-enheten hamnar under ytan eller minst 15 meter ifrån båten.

6 sekunder efter avstängning kan motorn startas igen utan någon kontakt med varken xHUB eller xFOB. Passagerare ombord utan någon som helst kunskap om systemet kan då starta, manövrera och påbörja räddning av personen i vattnet.

3. Stänga av och koppla ifrån MOB+

När turen är avslutad är det bra att koppla ifrån dödmansgreppet. Det gör man enkelt genom att klicka på xFOB-enhetens funktionsknapp. xHUB:en bekräftar frånkopplingen med en ljudsignal och en röd LED-indikation.

Upp till 20 xFOB kan vara parade med samma xHUB (om fler enheter paras kommer de tidigare skrivas över i kronologisk ordning). Endast en xFOB kan vara ansluten åt gången.  Flera xFOB kan användas med fördel om flera förare vill ha sin personliga xFOB och monteringslösning.