Comstedt Stainless

Comstedt Stainless er et nytt sortiment med skruer, bolt, mutter og skiver. Alt er rustfritt A4 og alle skruer er med torx, finnes i ferdige forpakninger med ryttere.

Vil etter hvert kunne tilbys i bulkpack. Sortimentet kommer til å utvides.

Har dere spesielle ønsker, ta kontakt.