SmartPlug

SmartPlug
SmartPlug

SmartPlug

Ett nytt innovativt landstrømsinntak

Store kontaktflater

SmartPlug har en kontaktflate som er 22 ganger større enn mange andre landtrømsinntak på markedet. Den økte kontaktflaten minimerer risiko for slark, overoppheting og kortslutning med lenger levetid og større sikkerhet.

Raskt & enkelt

Ingen L-formede stifter og ikke noe vrikobling for å koble til kontakten. Det er bare å koble til kontakten som en helt vanlig kontakt i et eluttak. Raskt og enkelt.

Låst og tett

En tetning som omgir hele kontakten som blir låst fast av 4 forskjellige låsemekanismer. Konstruksjonen minimerer risiko for fukt eller en misslykket lading der kontakten har løsnet fra inntaket.

Bestem selv hvilken kabel som dere ønsker å benytte. SmartPlug kan levereres både med eller uten kabling.

Rustfrie låsemekanismer på begge sider og en hake på toppen som lokket griper tak i. Alt for en sikrere tilkobling.

Unik konet design og utforming bidrar til at kontakten enkelt kan tilkobles uansett plassering.

Omslutende pakning som forhindrer fukt og skitt fra å trenge inn under tilkobling.

Inntakets lokk er utstyrt med en omslutende pakning som forhidrer fukt og skitt til å trenge inn når inntaket ikke er i bruk.

Når kontakten er tilkoblet bretter lokket seg over for både å hjelpe kontakten inn i rett posisjon og låse den fast.

Inntaket har et hullbilde som er lik mange andre inntak på markedet, og bidrar til at både å bytte ut og nymontering blir veldig enkel.

Den unike designen og de robuste stiftene gjør det veldig enkelt å koble til kontakten uansett plassering.

Intagets lock är utrustat med en omslutande packning som förhindrar fukt och smuts att tränga in när intaget ej används. 

När kontakten är ansluten viks locket över för att både hjälpa kontakten in i rätt position och även låsa den fast på plats.

Intagets hålbild är samma som många andra intag på marknaden vilket gör både byte och ny montering mycket enkel.

Den unika designen och de robusta stiften gör det mycket enkelt att ansluta kontakten oavsett placering.