MEGA 360 Imaging

Omgi deg av mer detaljer enn noen gang tidligere. Nye MEGA 360 Imaging™ gir brukeren et radarliknende ekkoloddvisning på opp til 38 meter i hver retning. Krystallklart i alle retninger slik at brukeren så tydelig som mulig kan få frem struktur, fisk og bunn.

MEGA 360 Imaging lar deg effektivisere ditt søk, gir deg mulighet til å kaste flere presise og perfekte kast, og sørger for at du får flere uforglemmelige øyeblikk på vannet.

Detaljrikedom i varje riktning

MEGA 360 Imaging. Funktionaliteten hos den mycket uppskattade 360-givaren nu med en längre räckvidd och betydligt högre detaljrikedom.

Genom att ta med sig erfarenhet från megahertzanvändandet hos MEGA+ och MEGA Imaging presenteras nu ett enastående komplement till både Side & Down Imaging. En 360-graders vy som konstant uppdateras med båten i center.

Detaljrikdom i hver retning

Funksjonaliteten til den høyt verdsatte 360-Imaging har nå fått lengre rekkevidde og betydelig høyere detaljrikdom.

Ved å ta med seg erfaring fra megahertz-bruken på MEGA+ och MEGA Imaging presenteres nå et enestående komplement til både Side & Down Imaging. En 360-graders visning som konstant oppdateres med båten i sentrum.

 La oss vise deg rundt

Uansett om du er proff-fisker eller nybegynner kan Humminbirds ekkolodd hjelpe deg finne fisk som du trodde ikke fantes. MEGA 360 Imaging er kompatibel med APEX, SOLIX og HELIX-enheter utstyrt med MEGA Imaging+. Foruten enestående rekkevidde og detaljrikdom tilbyr Humminbird utrolige skjermer, lettanvendelige menyer og muligheten til å lage dine egen sjøkort mm.

Les mer om HELIX
Les mer om SOLIX
Les mer om APEX

Juster dine visninger

MEGA 360 Imaging kommer til og forandre dine tanker om fiske, men eksakt hvordan er helt opp til deg. Skreddersy dine visninger så de passer deg og ditt fiske best..

Delt skjerm

La din 360-visning ligge side ved side med ditt sjøkort eller en annen ekkoloddvisning for enkelt å kunne se helheten.

Seks ulike hastigheter

Velg mellom seks ulike rotasjonshastigheter for å kunne finne den perfekte balansen på kvalitet og oppdateringsintervall.

Opp til 10x zoom

Få et tydligere bilde av fisk, strukturer og vegetasjon med 10x zoom.

Svep in ett område

Genom att anpassa svepningarna hos givaren kan man anpassa området till 10 graders intervaller. Justera lätt genom förställningar som exempelvis 45 grader föröver för att enkelt se vad gömmer sig framför dig.

Sveip inn et område

Gjennom og justere sveipene til giveren kan man tilpasse området til 10 graders intervaller. Juster lett via innstillinger som eksempelvis 45 grader forover for enkelt å kunne se hva som skjuler seg foran deg