Humminbird DownImaging™

DownImaging ger en foto lik ultraljudsbild, full med detaljer av vad som finns rakt under båten. Du kan se om fisken står i något föremål eller vid sidan av. Fiskarna i DownImaging visas endast som små prickar, medans bottenstrukturen uppträder på bästa sätt och gör det lätt att identifiera vad man ser. Med hjälp av den traditionella 2D bilden som man kan visa samtidigt som DI-bilden, lämnar du varken fisk eller föremål utanför. Kombinationen gör man kan utnyttja båda teknikernas fördelar. En fiskbåge i 2D vyn kan i verkligheten vara någon annan struktur som framträder tydligt på DownImaging.

Detaljerad ultraljudsbild

Ultraljudsbild i kombination med 2D ekolod

Down- och Side Imaging samt 2D ekolodsbild

Det finns speciella DownImaging enheter (DI) både som rena ekolod men även i kombination med GPS kartplotter. DownImaging ekoloden har en egen unik givare och levereras som standard för akterspegelsmontering men finns även för skrovmontering, både invändig och genomgående montering. DownImaging skapar en tvådimensionell ultraljudsbild genom att med mycket smala sidostrålar få detaljerad information om hur strukturen ser ut i vattnet. Strålarna är smala men täcker ett större område i bredd likt SideImaging, konvinklarna söker 45˚ vid 800kHz och 75˚ vid 455kHz. Den högre frekvensen söker ett mindre område men ger en högre detaljrikedom.

Samtliga Humminbird SideImaging produkter (SI) har DownImaging funktion och fungerar på samma sätt men istället för en stråle på 45˚ eller 75˚ är det två på 55˚ (130˚) eller två på 86˚ (180˚) som söker. I ONIX och IONs givare är det dock integrerade Down Imaging element för bästa möjliga resultat.