Serienummer

Lokalisera serienummer

Nedan finner ni information om hur man hittar serienummer på olika Minn Kota från Minn kota.

Talon

Serienumret är placerat under motorhuset.

Raptor

Serienumret är placerat vid monteringsfästet

Ulterra & Riptide Ulterra

Serienumret är placerat vid motorns vagga. Synligt när motorn är i uppfällt läge.

Terrova & Riptide Terrova

Serienumret är placerat på insidan av motorns bas. Synligt när motorn är i uppfällt läge.

PowerDrive, PowerDrive V2 & Riptide PowerDrive V2

Serienumret är placerat på insidan av motorns bas. Synligt när motorn är i uppfällt läge.

Ultrex, Fortrex, Maxxum & Edge

Serienumret är placerat på insidan av motorns fotpedal.

Traxxis & Riptide Traxxis

Serienumret är placerat på undersidan av motorns rorkult.

Endura C2, Riptide Endura C2, Endura MAX & Riptide Endura MAX

Serienumret är placerat på insidan av motorns akterspegelsfäste.

Batteriladdare

Serienumret är placerat på AC-kabeln samt på undersidan av laddaren.