SmartPlug

SmartPlug
SmartPlug

SmartPlug

Et nyt innovativt landstrømsindtag

Store kontaktflader

SmartPlug har en kontaktflade, der er tyve gange så stor som mange andre landstrømindtag på markedet. Det udvidede kontaktområde minimerer risikoen for tilbageslag, overophedning og kortslutning.

Hurtigt og nemt

Ingen L-formede stifter og ingen vridning for at forbinde stikket. Sæt bare stikket i som en almindelig stikkontakt.
Hurtigt og nemt.

Låst og forseglet

En tætning omgiver stikket, som igen er låst af fire forskellige låsemekanismer. Designet minimerer risikoen for fugt eller en fejlladt opladning, hvor stikket er gledet ud af stikkontakten.

Bestem selv, hvilket kabel du vil bruge. SmartPlug kan leveres med eller uden kabelføring.

Låsemekanismer i rustfrit stål på begge sider og en krog på toppen, som låget kan gribe fat i. Alt sammen for en mere sikker forbindelse.

Unikt tilspidset design gør, at stikket nemt kan tilsluttes uanset placering.

Wrap-around pakning, der forhindrer fugt og snavs i at trænge ind under tilslutning..

Indsugningsdækslet er udstyret med en wrap-around pakning, der forhindrer fugt og snavs i at trænge ind, når indsugningen ikke er i brug.

Når stikket er tilsluttet, foldes låget over for både at hjælpe stikket i den korrekte position og også låse det på plads.

Stikket har det samme mål som mange andre indtag på markedet, hvilket gør både udskiftning og ny montering meget let.

Det unikke design og robuste stifter gør det meget nemt at tilslutte stikket uanset placering.

Intagets lock är utrustat med en omslutande packning som förhindrar fukt och smuts att tränga in när intaget ej används. 

När kontakten är ansluten viks locket över för att både hjälpa kontakten in i rätt position och även låsa den fast på plats.

Intagets hålbild är samma som många andra intag på marknaden vilket gör både byte och ny montering mycket enkel.

Den unika designen och de robusta stiften gör det mycket enkelt att ansluta kontakten oavsett placering.