Integritetspolicy

Nedan följer integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar personuppgifter.
Genom att acceptera vår integritetspolicy godkänner ni som privatkund eller företag hur vi behandlar personuppgifter enligt nedan.

Information om GDPR
GDPR är en dataskyddsförordning och en förkortning av “General Data Protection Regulation”. GDPR börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018 och ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL).

Vem är ansvarig för mina personuppgifter?
Jan Comstedt AB, Traneredsvägen 112, 426 53 Västra Frölunda är ansvarig för de uppgifter som ni skickar in till oss. Vi skyddar och ansvarar för dina uppgifter i enlighet med befintliga dataskyddsbestämmelser.

När och hur samlar vi in uppgifter?

Kontakt med kundservice
För att kommunicera på ett så effektivt och enkelt sätt som möjligt i kundtjänstärenden förekommer det att vi sparar nedanstående information.
Namn, vissa kontaktuppgifter som: adress, e-post och telefonnummer, eventuell textad korrespondens, allmänna uppgifter som datum, serienummer och annat som underlättar vid hantering av supportärenden.

Laglig grund: Berättigat intresse

Beställningar och köp
För att kunna leverera produkter samt hantera betalningar, returärenden och reklamationer sparar vi in nedanstående information:
Fullständigt namn på beställare såväl som mottagare, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer, order, kundnummer samt ytterligare relevant information som är relevant för både er som kund och oss i syfte att underlätta kommande ärenden vare sig det gäller support eller framtida beställningar.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal

Kontoansökan
När du ansöker dig som kund hos Jan Comstedt AB, www.comstedt.se/dk samlar vi in personuppgifter som namn, e-post, adress, telefonnummer, order och kundnummer. Uppgifter som samlats in för att kunna återkoppla i ditt ärende.

Laglig grund: Berättigat intresse

Allmän information

Cookies på Comstedt.se
För att kunna se över hur många som besöker vår sida och även få en överblick över hur besökare navigerar på sidan använder vi verktyget Google Analytics. Tjänsten placerar cookies i er webbläsare för att se om ni är nya eller återkommande besökare samt sparar även IP-adresser för att se vart ifrån och hur trafiken kommer till oss. All information blir anonymiserad och vi har aldrig direkt tillgång till den.

Tillgången till personuppgifterna är lösenordsskyddad och begränsad till företagets personal som har anledning att ta del av den enligt nedan: Enda gången Jan Comstedt AB delar dina uppgifter är om lagen kräver det.

Om ett köp görs sparas era uppgifter i 7 år enligt bokföringslagen och i vissa fall längre för att kunna se historik hos kunder sparas uppgifter även längre.

Om önskemål om vilken information vi lagrar om er har ni alltid rätt att begära ett registerutdrag där det framgår vilken information vi samlat in om just er. Om sådan begäran görs kan vi om vi anser det nödvändigt att begära kompletterande uppgifter, detta för att säkerställa att uppgifterna lämnas ut till rätt person. En begäran om registerutdrag skall vara skriftligt och undertecknat av sökande.

Om informationen om er anses felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen skall rättas eller tas bort. Vi skall göra vårt bästa för att tillgodose denna begäran men måste dock självfallet se över om vi kan göra det utifrån de lagar som vi rättar oss efter som företag.

Ni har rätt att avsäga er från utskick samt direktmarknadsföring, i kommande nyhetsbrev kan man enkelt avsluta sin prenumeration genom den länk som medföljer alla utskick.

I övriga frågor är Ni välkomna att kontakta oss på info@comstedt.se eller 031-7756530