Legacy i-Pilot Link

Minn Kota i-Pilot Link

Minn Kota tog nästa steg i elmotor revolutionen med i-Pilot Link. Den bygger på samma GPS styrda grundteknik som i-Pilot där fullkontroll över motorn ges genom fjärrkontrollen. Fart och styrning sköts enkelt med en vattentät fjärrkontroll som har en färgdisplay. Farthållare och den avancerade autopilot funktionen fungerar också som tidigare tack vare GPS tekniken. Tydligare och mer information om aktuell funktion presenteras på skärmen med en snygg grafisk layout och ett enkelt användargränssnitt.

i-Pilot Link kan enkelt kompletteras på MinnKotas motorer för frontmontering (PowerDrive V2, Terrova, Riptide SP och ST). Toppkåpan på motorerna byts ut till i-Pilot Link kåpa med inbyggd GPS antenn och fjärrkontrollen synkroniseras. Fjärrkontrollen har inbyggt batteri som laddas via USB anslutning, USB laddningsadaptrar finns som tillbehör för 12V.

Humminbird – MinnKota iPilot Link

Förutom att styras med fjärrkontrollen kan i-Pilot Link utrustade motorer via Ethernet nätverk kopplas ihop med Humminbird produkter (700HD-, 800-, 900- och 1100-serien, Helix 9, Helix 10, Helix 12, ONIX och ION). Möjligheten ges då att enkelt skapa rutter/iTracks i plotter vyn längs t.ex. en strandkant istället för som tidigare spela in rutter man kör. Spotlocks elektroniska ankringsplatser kan lätt skapas i Humminbird enheten och lagringsutrymmet är mycket större, upp till 2516 spotlocks och 66 iTracks kan lagras. Vid användning av Humminbird AutoChart sjökort eller AutoChart Live så kan djupkurvor automatiskt följas. Backtrack funktion gör det möjligt att göra om ditt spår i plottern till en rutt.

Spot-Lock

Elektronisk GPS ankring,
16 positioner kan lagras

Autopilot

Avancerade autopilot funktioner,
med kurs eller GPS positionering

Copilot – Cruise Control

Farthållare för att hålla en konstant fart

Follow Contour

Följ djupkurvor på AutoChart kartor
eller följ dem på ett fast avstånd

Routes

Skapa enkelt rutter av
waypoints och spotlocks

iTracks

Spela in iTracks spår för att
enkelt gå samma väg igen

Go To

Välj en waypoint eller spot-lock
position och låt iPilot Link ta dig dit.

Back Track

BackTrack omvandlar ditt
spår i Humminbird till en rutt