Digital Maximizer

Maximizer tekniken ger upp till fem gånger längre gångtid på en enda laddning. Den konventionella varvtalstekniken ger ett konstant och stabilt effektflöde till motorn, oavsett varvtalsinställning, vilket resulterar i energiförluster.

Den banbrytande Maximizer tekniken med PWM reglering som har funnits sedan 1985 ger exakt den kraft som behövs för ett visst varvtal, tillsammans med steglös varvtalsreglering. Det digitala mikroprocessor baserade systemet ger längre livslängd på batteriet och mindre skadlig värme. Du får ut upp till fem gånger längre gångtid på samma batterikapacitet. Maximizer finns på ett urval modeller, se specifikationerna för respektive motor.