Yhteistyökumppanit

I Humminbird Select Team ingår ett gäng svenska sportfiskeprofiler.

Gemensamt för dem är att de aktivt använder produkter från varumärkena Humminbird, Minn Kota och Cannon.

Mer information kommer inom kort!

CWC – Catch with Care
CWC grundades 1992 och är idag en av de ledande distributörerna av redskap för predatorfiske i Skandinavien. De är en distributionspartner för Jan Comstedt AB till den svenska sportfiskemarknaden för varumärkena Humminbird, MinnKota och Cannon.

Hydrographica tar fram mycket detaljerade och storskaliga (1:10 000) specialsjökort över svårnavigerade områden i våra svenska skärgårdar och insjöar.

Med hjälp av flygfoton och omfattande sjömätningar produceras sjökort och hamnguideböcker för båtsportens behov, med djupkurvor för 2 och 3 meters djup och med en positionsnoggrannhet som matchar dagens navigation med elektroniska hjälpmedel.

Läs mer på Hydrographica.se