Livstidsgaranti

Lectrotab lämnar livstidsgaranti på sina trimplanscylindrar och precis som med allt annat finns det föreskrifter och garantivillkor. Nedan finner information och villkor gällande garantin.

Lectrotab lämnar livstidsgaranti på sina trimplanscylindrar och precis som med allt annat finns det föreskrifter och garantivillkor. Nedan finner information och villkor gällande garantin.

  • Lectrotab standard cylindrar tillverkade från och med den 1 oktober 2009 omfattas av en livstids garanti för material och tillverkningsfel när de används tillsammans med en manöverpanel från Lectrotab.
  • Garantin upphör när cylindern blir oanvändbar av andra skäl än material och tillverkningsfel.
  • Att modifiera en cylinder på något annat sätt än vad Lectrotab tillhandahåller lösningar på är ej tillåtet. Att MÅLA en cylinder bryter garantin omedelbart.
  • Trimplanscylidern eller cylindrarna måste vara monterade med Lectrotabs trimplan och  anslutna till en eller flera Lectrotab manöverpaneler. Garantin gäller endast för kompletta Lectrotabsystem.
  • Standard cylinderfel till följd av material och tillverkningsfel kan ersättas med en exakt eller liknande modell genom att erhålla ett “RMA“ nummer från Comstedt (Detta sköter normalt återförsäljaren som sålt produkten) och skicka tillbaka den trasiga cylindern för garantiutvärdering. Om den returnerade cylindern anses omfattas av garantin, skickas en ny cylinder till inköpsstället.
  • Cylinderfel som kan anses bero på normalt slitage, felaktig användning, missbruk, vanvård, försummelse, oförutsedda eller följdskador eller en underlåtenhet att följa Lectrotabs skriftliga installationsinstruktioner omfattas inte av denna livstidsgaranti policy.
  • Denna livstidsgaranti policy täcker inte arbetskostnader, transportkostnader eller andra eventuella kostnader som uppkommer vid byte av cylindern.

Har ni några frågor?

Vänligen kontakta oss via vår supportsida här!