CombiLock

CombiLock är svenskutvecklade låsprodukter för båt och trailer. Produkter från CombiLock omfattar alla lås som krävs till båten som motorlås, förtöjningslås och trailerslås. Samtliga produkter är testade av SSF-Provning samt rekomenderat och intygat av SBSC alternativt testade och certifierade av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering.

Varutyper för Combilock