WatchMate XB-8000 – Funktioner

WatchMate XB-8000 smartAIS

Funktioner

Komplett Klass B AIS-transponder

WatchMate XB-8000 är en klass B AIS transponder med en två-kanals parallell mottagare och sändare. Den skickar viktig information om fartyget samtidigt som den tar emot samma information från andra fartyg som är utrustade med AIS.

AIS-data med information om kurs, hastighet, position och destination skickas med ett par sekunders mellanrum. Annan information som namn, typ av fartyg, längd, bredd,  djupgående med mera skickas med ett par minuters mellanrum.

Till skillnad från klassiska AIS-system som bara skickar och tar emot data sammanställer XB-8000 all data och varnar vid risk för kollision, man över bord (kräver MOB-AIS) eller om ankringspositionen skulle förflyttas ovanligt mycket.

Säkerhet under gång

Kontinuerlig bearbetning av inkommande fartygsdata ger möjligheten att automatiskt få larm och information om ett riskfyllt scenario är på väg att inträffa.

AIS MOB-Larm

Få ett alarm om någon i närheten faller överbord och aktiverar sin portabla AIS MOB-enhet. Information om den nödställde visas upp på tillkopplad multifunktionsskärm, dator eller ansluten smartphone.

Ankringsvakt

GPS-styrd ankringsvakt med möjlighet att ställa in max tillåten avdrift och se ankringsstatus i mobil, surfplatta, dator eller direkt på WatchMate Vision.

Säkerhet under gång

WatchMate XB-8000 varnar om det skulle finnas risk för en kollision.

Genom att kombinera och bearbeta både AIS och GPS-data beräknar XB-8000 fram möjliga risksituationer och varnar om det finns risk för kollision. Information som avstånd och tid till eventuell möjlig risksituation kan visas och larmet går att konjugera för att passa båt och färdsätt.

Alarm Prioritisation

CPA-larm
smartAIS beräknar möjligheter och tid till CPA. CPA står för closest point of approach och syftar på hur nära man “tillåter” andra fartyg att vara. Ett CPA-larm utlöses om ett fartyg är på väg att komma eller kommer att komma för nära i fråga om CPA.

Prioritering av varningar
Samtliga risksituationer behandlas separat och prioriteras sedan efter hur hög risken för kollision är. Den allvarligaste situationen har alltid prioritet.

Bäring och avstånd
Genom att tillhandahålla bäring och anstånd till varje fartyg inom räckhåll kan man enkelt lokalisera visuellt synliga fartyg.

Vakt-larm
Skulle ett fartyg komma inom närmsta tillåtna avstånd kan XB-8000 larma. Vakt-larmet och CPA kan med fördel användas tillsammans.

Olika profiler för olika tillfällen
Genom att välja mellan olika profiler kan man anpassa sina inställningar för den situation man befinner sig i för tillfället. Till exempel kan man ha unika inställningar för hamnar, ankring, gång utomskärs eller inomskärs.

Ais MOB-larm

WatchMate XB-8000 är utrustad med stöd för MOB-AIS. MOB-funktionen aktiveras så fort någon med en AIS kompatibel MOB-enhet faller överbord. Systemet varnar och viktig information som id, position, avstånd och bäring visas på samtliga anslutna enheter.

Ankringsvakt

Att ankra är enkelt och praktiskt men inte alltid helt säkert. Tack vare Anchor Watch-funktionen hos XB-8000 kan man känna sig säker när man ligger för ankar. Aktivera funktionen via ansluten dator eller smartphone och välj hur lång avdrifts-radie systemet skall acceptera innan alarmet går igång.

Justera ankringsposition
Det går det alltid att justera ankringsplatsen i efterhand via en dator eller kompatibel smartphone för att undvika falsklarm.

Drift spårning
XB-8000 registrerar båtens rörelser när ankringsvakten är på så man enkelt kan se hur båten förflyttats och även upptäcka om man börjat driva innan alarmet varnar.

WiFi ombord

WatchMate XB-8000 har inbyggd Wi-Fi och man kan ansluta upp till 5 stycken enheter samtidigt.

AIS, GPS och instrument-data via WiFi
Ta del av mängder av viktig information oavsett vart ni än befinner er ombord. Tack vare Vesper Marines innovativa teknik har man möjlighet att läsa av AIS, GPS och NMEA information på iOS / Android-enheter, smartklockor och PC eller MAC.

Anslut trådlöst till andra enheter via WiFi 802.11 b/g
WatchMate XB-8000 har stöd för dubbel Wifi-konfigurering vilken ger möjligheten att antingen ansluta direkt till slutenheterna eller koppla ihop XB-8000 med en router för att förbättra förutsättningarna för täckning och antalet anslutna enheter.

NMEA 2000 Gateway

XB-8000 översätter instrumentdata från NMEA 2000 (kurs, vind, djup, hastighet, log, temperatur) och möjliggör överförning av informationen via NMEA 0183, Wi-fi och USB.

WiFi & USB
All navigationsdata från NMEA 2000 nätverket samlas ihop tillsammans med GPS och AIS-data som i sin tur kan delas ut till fem stycken trådlöst anslutna enheter så som Smartphones, laptops eller smartklockor. Anslutning direkt till en dator kan också ske via den inbyggda USB-anslutningen.

Tack vare tredjepartsapplikationer som NavPlay, iNavX eller SEAiq för iPad eller andra program lämpade för Android, PC eller MAC kan man enkelt få in all navigationsdata i sina uppkopplade enheter.

Data via NMEA 0183
Anslut XB-8000 till en NMEA 0183 kompatibel multifunktionsskärm så skickas all kompatibel NMEA 2000 data till multifunktionsskärmen via NMEA 0183. (Kompatibilitet varierar, kontrollera manual innan köp om osäkerhet finns)

Inbyggd 5Hz GPS mottagare

WatchMate XB-8000 är utrustad med en inbyggd 5Hz GPS mottagare som ansluts till den medföljande externa GPS-antennen.

GPS-signalen från mottagaren kan med fördel delas ut till kompatibla enheter i NMEA 2000-nätverket.

WatchMate App

Övervaka och kontrollera samtliga funktioner i WatchMate XB-8000 genom den kostnadsfria WatchMate appen. Få notiser och varningar angående risksituationer och va redo oavsett vart man är ombord.

Tredjepartsapplikationer
Utöver Vesper Marines egna app är WatchMate XB-8000 också kompatibel med flertalet tredjepartsapplikationer som NavPlay, iNavX, SEAiq och iRegatta för iOS samt droidAIS, Sailtracker och iRegatta för Android.

Läs mer om tredjeparts-lösningar för iOS, Android, PC och Mac här!

deckWatch, ett unikt sätt att ta del av NMEA, AIS och larm-information direkt från XB-8000. Ladda ner appen till en smartklocka utrustad med Android Wear 2, anslut till transpondern och upptäck både kontroll och frihet på ett helt annat sätt än tidigare.

Kollisionsvarning

Ta del av varningsinformation och se både tid tills kollision, avstånd och namnet på det berörda fartyget.

Ankringsvakt

När ankringsvakten är aktiverad kan man i lugnt och ro följa båtens rörelser från klockan på handleden. Skulle avståndet överstiga det som tidigare valt som max-avstånd kan larmar klockan likt de andra anslutna enheterna.

AIS-MOB

Se ID, bäring och avstånd till den nödställde vid en AIS-MOB händelse.

Navigationsdata

Få snabb och enkel tillgång till all navigationsdata som är tillgänglig via NMEA 2000 och NMEA 0183.

Enkel installation och drift

Montering
XB-8000 är mycket enkelt att montera. Den låga profilen och den innovativa positioneringen av inkommande och utgående anslutningar gör att AIS transpondern inte tar upp onödigt mycket plats.

Vattentät
Till skillnad från väldigt många andra AIS-enheter på marknaden är XB-8000 och alla andra Vesper transponders i vårt sortiment vattentäta enligt IPx7. IPx7 innebär att enheten kan dränkas ner till 1 meters djup i 30 minuter. Detta förutsätter att samtliga anslutningar är kopplade eller stänga enligt anvisningarna i manualen.

LED för diagnostisering
En flerfärgs-LED håller användaren inforrmerad om enhetens transponderns status. Färgen ändras om något inte skulle stå rätt till med till exempel AIS eller GPS mottagning.

Flera anslutningsmöjligheter
Den inbyggda USB-anslutningen eller trådlösa nätverksfunktionaliteten kan användas för att ansluta XB-8000 till en dator, mobil, surfplatta eller smartklocka ombord för att underlätta konfiguration och användning av systemet.

Att sammankoppla transpondern med en dator ger stora fördelar om man vill skapa ett komplett PC eller Mac-baserat navigationssystem ombord. All information som AIS, GPS och NMEA2000-data kan läsas in via flertalet tredjepartsprogram navigation på önskat system.

USB-kabeln som följer med enheterna håller ej IPX7 klassning och är endast avsedd för användning vid konfiguration. Som tillbehör finns en 4,5m kabel med packning och låsning och  för permanent installation. Se produktsidan för mer information.

Andra innovativa funktioner

Mycket låg strömförbrukning
Med en strömförbrukning på låga 3,5 Watt är XB-8000 extremt effektiv för dess funktionalitet och möjliggör kontinuerlig drift utan att riskera batterier eller annan utrustningsfunktionalitet ombord.

Korrekta fartygsidentiteter
Användare får namn på samtliga tillgängliga fartyg i nättheten och de andra fartygen ser även användarens fartygsamn. I mycket trafikerade vatten eller vid sämre väder och vind-förhållanden är det en ovärderlig funktion att veta att man kommunicerar med rätt fartyg.

Tyst läge – Via smartphone, surfplatta, PC, Mac eller extern knapp
XB-8000 kan ställas in i tyst läge vilket innebär att transpondern fortfarande tar in och uppdaterar information men slutar sända us AIS-information. Funktionen aktiveras via en kompatibel smartphone, surfplatta, PC, Mac eller extern knapp (läs mer i manualen på produktsidan)

Mjukvaruuppdateringar
Vid köp av en WatchMate XB-8000 får man alltid tillgång till framtida mjukvaruuppdateringar. Koppla samman transpondern till en dator via USB eller till trådlöst till smartphone eller surfplatta och följ instruktionerna i manualen för att alltid ha de senaste funktionerna.