WatchMate XB-6000 – Funktioner

WatchMate XB-6000

Funktioner

WatchMate XB-6000

Funktioner

Komplett Klass B AIS-transponder

WatchMate XB-6000 är en klass B AIS transponder med en två-kanals parallell mottagare och sändare. Den skickar viktig information om fartyget samtidigt som den tar emot samma information från andra fartyg som är utrustade med AIS.

AIS-data med information om kurs, hastighet, position och destination skickas med ett par sekunders mellanrum. Annan information som namn, typ av fartyg, längd, bredd,  djupgående med mera skickas med ett par minuters mellanrum.

NMEA 2000 Gateway

 XB-6000 översätter instrumentdata från NMEA 2000 (kurs, vind, djup, hastighet, log, temperatur) och möjliggör överförning av informationen via NMEA 0183 och USB.

Vid USB-anslutning till en dator kombineras all NMEA 2000, AIS och GPS-data vilket ger möjligheten att läsa av detta i ett PC eller MAC-kompatibelt tredjeparts navigationsprogram om så önskas.

Ansluts XB-6000 till en NMEA 0183 kompatibel multifunktionsskärm skickas all kompatibel NMEA 2000 data till multifunktionsskärmen via NMEA 0183. (Kompatibilitet varierar, kontrollera manual innan köp om osäkerhet finns)

Inbyggd antenn och 5Hz GPS mottagare

En inbyggd 50-kanals GPS mottagare (med WAAS/EGNOS) och en inbyggd dedikerad GPS-antenn gör behovet av en extern GPS-antenn väldigt litet. Men om det mot förmodan skulle behövas eller användaren önskar högsta möjliga driftsäkerhet kan XB-6000 köpas i två olika varianter, med eller utan extern GPS-antenn.

GPS-signalen från mottagaren kan med fördel delas ut till kompatibla enheter  i NMEA 2000 nätverket.

Enkel installation och drift

Montering

XB-6000 är mycket enkelt att montera. Den låga profilen och den innovativa positioneringen av inkommande och utgående anslutningar gör att AIS transpondern inte tar upp onödigt mycket plats.

Vattentät

Till skillnad från väldigt många andra AIS-enheter på marknaden är XB-6000 och alla andra Vesper transponders i vårt sortiment vattentäta enligt IPx7. IPx7 innebär att enheten kan dränkas ner till 1 meters djup i 30 minuter. Detta förutsätter att samtliga anslutningar är kopplade eller stänga enligt anvisningarna i manualen.

LED för diagnostisering

En flerfärgs-LED håller användaren informerad om enhetens transponderns status. Färgen ändras om något inte skulle stå rätt till med till exempel AIS eller GPS mottagning.

USB-anslutnig

Den inbyggda USB-anslutningen kan användas för att ansluta XB-6000 till en permanent dator ombord eller en laptop vid konfiguration av systemet.

Att sammankoppla transpondern med en dator ger stora fördelar om man vill skapa ett komplett PC eller Mac-baserat navigationssystem ombord. All information som AIS, GPS och NMEA2000-data kan läsas in via flertalet tredjepartsprogram navigation på önskat system.

USB-kabeln som följer med enheterna håller ej IPX7 klassning och är endast avsedd för användning vid konfiguration. Som tillbehör finns en 4,5m kabel med packning och låsning och  för permanent installation. Se produktsidan för mer information.

Andra innovativa funktioner

Mycket låg strömförbrukning

Med en strömförbrukning på låga 2,5 Watt är XB-6000 extremt effektiv och möjliggör kontinuerlig drift utan att riskera batterier eller annan utrustningsfunktionalitet ombord.

Korrekta fartygsidentiteter

Användare får namn på samtliga tillgängliga fartyg i nättheten och de andra fartygen ser även användarens fartygsnamn. I mycket trafikerade vatten eller vid sämre väder och vind-förhållanden är det en ovärderlig funktion att veta att man kommunicerar med rätt fartyg.

Tyst läge – Via PC, Mac eller extern knapp

XB-6000 kan ställas in i tyst läge vilket innebär att transpondern fortfarande tar in och uppdaterar information men slutar sända us AIS-information. Funktionen aktiveras via en PC, Mac eller extern knapp (ingår ej, läs mer i manualen på produktsidan)

Mjukvaruuppdateringar

Vid köp av en WatchMate XB-6000 får man alltid tillgång till framtida mjukvaruuppdateringar. Koppla samman transpondern till en dator via USB och följ instruktionerna i manualen för att alltid ha de senaste funktionerna.