WatchMate Vision – Funktioner

WatchMate Vision smartAIS

Funktioner

Fullmatad klass B AIS-transponder

WatchMate Vision är en klass B AIS transponder med en två-kanals parallell mottagare och sändare. Den skickar viktig information om fartyget samtidigt som den tar emot samma information från andra fartyg som är utrustade med AIS.

AIS-data med information om kurs, hastighet, position och destination skickas med ett par sekunders mellanrum. Annan information som namn, typ av fartyg, längd, bredd,  djupgående med mera skickas med ett par minuters mellanrum.

Självstående och 5,7" touchskärm

Den 5.7” stora touchskärmen erbjuder ett nytt sätt att ta del och hantera AIS-information.

Unik förstoring när det behövs
Vid behov är det möjligt att visa WatchMate Visions unika förstoringsglas. Få en bättre bild och klarhet utan att ändra skala och tappa överblick.

Världstäckande grundkarta
Kustlinjer över stora delar av världen finns som standard i WatchMate Vision för att ge användaren en tydligt överblick och förståelse av sin omgivning utan att behöva kontrollera position via en plotter.

Automatisk DSC
Det finns möjlighet att ansluta vilken DSC-kompatibel VHF som helst till WatchMate Vision för att den ska dela med sig av sin GPS-signal. Automatiskt direktuppringning från Vision via NMEA-0183 ansluten VHF är i dagsläget endast möjligt via fast monterade Icom VHFer.

AIS-sända varningsmeddelanden
Visa varningsmeddelanden utsända via AIS med information om väder, navigation, allmänsäkerhet med mera.

Till skillnad från klassiska AIS-system som bara skickar och tar emot data sammanställer Vision all data och varnar vid risk för kollision, man över bord (kräver MOB-AIS) eller om ankringspositionen skulle förflyttas ovanligt mycket.

Säkerhet under gång

Kontinuerlig bearbetning av inkommande fartygsdata ger möjligheten att automatiskt få larm och information om ett riskfyllt scenario är på väg att inträffa.

AIS MOB-Larm

Få ett alarm om någon i närheten faller överbord och aktiverar sin portabla AIS MOB-enhet. Information om den nödställde visas upp på tillkopplad multifunktionsskärm, dator eller ansluten smartphone.

Ankringsvakt

GPS-styrd ankringsvakt med möjlighet att ställa in max tillåten avdrift och se ankringsstatus i mobil, surfplatta, dator eller direkt på WatchMate Vision.

Säkerhet under gång

WatchMate Vision varnar om det skulle finnas risk för en kollision. Genom att kombinera och bearbeta både AIS och GPS-data beräknar Vision fram möjliga risksituationer och varnar om det finns risk för kollision. Information som avstånd och tid till eventuell risksituation kan visas och larmet går att skräddarsy för att passa båt och färdsätt.

CPA-larm
smartAIS beräknar möjligheter och tid till CPA. CPA står för closest point of approach och syftar på hur nära man “tillåter” andra fartyg att vara. Ett CPA-larm utlöses om ett fartyg är på väg att komma eller är för nära i fråga om CPA.

Prioritering av varningar
Samtliga risksituationer behandlas separat och prioriteras sedan efter hur hög risken för kollision är. Den allvarligaste situationen har alltid prioritet.

Bäring och avstånd
Genom att tillhandahålla bäring och anstånd till varje fartyg inom räckhåll kan man enkelt lokalisera visuellt synliga fartyg.

Flagga vänner och kollegor
Med WatchMare Vision har man möjlighet att märka ut fartyg för att lättare kommunicera och lokalisera dem.

Vakt-larm
Skulle ett fartyg komma inom närmsta tillåtna avstånd kan WatchMate Vision larma. Vakt-larmet och CPA kan med fördel användas tillsammans.

Intelligent filtrering
I trafikerade området kan WatchMate Vision filtrera bort irrelevanta och mindre fartyg. Filtret kan baseras på andra fartygs avstånd, hastighet, tid till CPA och CPA. Filtrerade fartyg tappar opacitet på skärmen, de går fortfarande att urskilja och välja men man slipper det röriga och plottriga som lätt kan bli när det är för mycket på skärmen samtidigt. Filtret går att slå av och på precis när man vill för att om önskat få en fullständig överblick.

Olika profiler för olika tillfällen
Genom att välja mellan olika profiler kan man anpassa sina inställningar för den situation man befinner sig i för tillfället. Till exempel kan man ha unika inställningar för hamnar, ankring, gång utomskärs eller inomskärs.

Ais MOB-larm

WatchMate Vision är utrustad med stöd för MOB-AIS. MOB-funktionen aktiveras så fort någon med en AIS kompatibel MOB-enhet faller överbord. Systemet varnar och viktig information som id, position, avstånd och bäring visas på samtliga anslutna enheter. Det går även att namnge anslutna MOB-enheter så att man enkelt kan identifiera vilken person i besättningen som hamnat i nöd.

Ankringsvakt

Att ankra är enkelt och praktiskt men inte alltid helt säkert. Tack vare Anchor Watch-funktionen hos Vision kan man känna sig säker när man ligger för ankar. Aktivera funktionen via på skärmen, via ansluten dator, smartphone eller smarklocka och välj hur lång avdrifts-radie systemet skall acceptera innan alarmet går igång.

Justera ankringsposition
Det går det alltid att justera ankringsplatsen i efterhand via en dator eller kompatibel smartphone för att undvika falsklarm.

Anpassa larmet
Genom att lägga till max vindstyrka och minsta djup kan man få Vision att varna innan en nödsituation har uppstått.

Drift spårning
WatchMate Vision registrerar båtens rörelser när ankringsvakten är på så man enkelt kan se hur båten förflyttats och även upptäcka om man börjat driva innan alarmet varnar.

WiFi ombord

WatchMate Vision har inbyggd Wi-Fi och man kan ansluta upp till 5 stycken enheter samtidigt.

AIS, GPS och instrument-data via Wi-Fi
Ta del av mängder av viktig information oavsett vart ni än befinner er ombord. Tack vare Vesper Marines innovativa teknik har man möjlighet att läsa av AIS, GPS och NMEA information på iOS / Android-enheter, smartklockor och PC eller MAC.

Anslut trådlöst till andra enheter via WiFi 802.11 b/g
Stöd för dubbel Wifi-konfigurering ger möjligheten att antingen ansluta direkt till slutenheterna eller koppla ihop Vision med en Router för att förbättra förutsättningarna för täckning och antalet anslutna enheter.

NMEA 2000 Gateway

Vision översätter instrumentdata från NMEA 2000 (kurs, vind, djup, hastighet, log, temperatur) och möjliggör överförning av informationen via NMEA 0183, Wi-Fi och USB.

WiFi & USB
All navigationsdata från NMEA 2000 nätverket samlas ihop tillsammans med GPS och AIS-data som i sin tur kan delas ut till fem stycken trådlöst anslutna enheter så som Smartphones, laptops eller smartklockor. Anslutning direkt till en dator kan också ske via den inbyggda USB-anslutningen.

Tack vare tredjepartsapplikationer som NavPlay, iNavX eller SEAiq för iPad eller andra program lämpade för Android, PC eller MAC kan man enkelt få in all navigationsdata i sina uppkopplade enheter.

Data via NMEA 0183
Anslut Vision till en NMEA 0183 kompatibel multifunktionsskärm så skickas all kompatibel NMEA 2000 data till multifunktionsskärmen via NMEA 0183. (Kompatibilitet varierar, kontrollera manual innan köp om osäkerhet finns)

Inbyggd 5Hz GPS mottagare

WatchMate Vision är utrustad med en inbyggd 5Hz GPS antenn & mottagare. Finns intresset att montera Vision under däck kan en extra GPS-antenn köpas till för at uppnå optimal driftsäkerhet.

GPS-signalen från mottagaren kan med fördel delas ut till kompatibla enheter i NMEA 2000 nätverket.

WatchMate App

Övervaka och kontrollera många funktioner i WatchMate Vision genom den kostnadsfria WatchMate appen. Få notiser och varningar angående risksituationer och va redo oavsett vart man är ombord.

Tredjepartsapplikationer
Utöver Vesper Marines egna app är WatchMate Vision också kompatibel med flertalet tredjepartsapplikationer som NavPlay, iNavX, SEAiq och iRegatta för iOS samt droidAIS, Sailtracker och iRegatta för Android.

Läs mer om tredjeparts-lösningar för iOS, Android, PC och Mac här!

deckWatch, ett unikt sätt att ta del av NMEA, AIS och larm-information direkt från WatchMate Vision. Ladda ner appen till en smartklocka utrustad med Android Wear 2, anslut till transpondern och upptäck både kontroll och frihet på ett helt annat sätt än tidigare.

Kollisionsvarning

Ta del av varningsinformation och se både tid tills kollision, avstånd och namnet på det berörda fartyget.

Ankringsvakt

När ankringsvaken är aktiverad kan man i lugnt och ro följa båtens rörelser från klockan på handleden. Skulle avståndet överstiga det som tidigare valt som max-avstånd kan larmar klockan likt de andra anslutna enheterna.

AIS-MOB

Se ID, bäring och avstånd till den nödställde vid en AIS-MOB händelse.

Navigationsdata

Få snabb och enkel tillgång till all navigationsdata som är tillgänglig via NMEA 2000 och NMEA 0183.

Enkel installation och drift

Montering
Vision monteras med hjälp av medföljande bygel eller flush-monterad. Den interna GPS-mottagen och antenn för gör att man inte behöver bry sig om att montera en extern GPS-antenn för direkt användning.*

Vattentät
Till skillnad från väldigt många andra AIS-enheter på marknaden är XB-8000 och alla andra Vesper transponders i vårt sortiment vattentäta enligt IPx7. IPx7 innebär att enheten kan dränkas ner till 1 meters djup i 30 minuter. Detta förutsätter att samtliga anslutningar är kopplade eller stänga enligt anvisningarna i manualen.

Flera anslutningsmöjligheter
Den inbyggda USB-anslutningen eller trådlösa nätverksfunktionaliteten kan användas för att ansluta Vision till en dator, mobil, surfplatta eller smartklocka ombord för att underlätta konfiguration och användning av systemet.

Att sammankoppla transpondern med en dator ger stora fördelar om man vill skapa ett komplett PC eller Mac-baserat navigationssystem ombord. All information som AIS, GPS och NMEA2000-data kan läsas in via flertalet tredjepartsprogram för navigation på önskat system.

USB-kabeln som följer med enheterna håller ej IPX7 klassning och är endast avsedd för användning vid konfiguration. Som tillbehör finns en 4,5m kabel med packning och låsning och  för permanent installation. Se produktsidan för mer information.

Andra innovativa funktioner

Mycket låg strömförbrukning
Med en strömförbrukning på mycket låga 6 Watt är WatchMate Vision extremt effektiv för dess funktionalitet och möjliggör kontinuerlig drift utan att riskera batterier eller annan utrustnings funktionalitet ombord.

Korrekta fartygsidentiteter
Användare får namn på samtliga tillgängliga fartyg i nättheten och de andra fartygen ser även användarens fartygsnamn. I mycket trafikerade vatten eller vid sämre väder och vind-förhållanden är det en ovärderlig funktion att veta att man kommunicerar med rätt fartyg.

Tyst läge – Via smartphone, surfplatta, PC, Mac eller extern knapp
XB-8000 kan ställas in i tyst läge vilket innebär att transpondern fortfarande tar in och uppdaterar information men slutar sända us AIS-information. Funktionen aktiveras via en kompatibel smartphone, surfplatta, PC, Mac eller extern knapp (läs mer i manualen på produktsidan)

Mjukvaruuppdateringar
Vid köp av en WatchMate Vision får man alltid tillgång till framtida mjukvaruuppdateringar. Koppla samman transpondern till en dator via USB eller till trådlöst till smartphone eller surfplatta och följ instruktionerna i manualen för att alltid ha de senaste funktionerna.