WatchMate 850 – Funktioner

WatchMate 850

Funktioner

WatchMate 850

Funktioner

Självstående klass B AIS-transponder

WatchMate 850 är en klass B AIS transponder med en två-kanals parallell mottagare och sändare. Den skickar viktig information om fartyget samtidigt som den tar emot samma information från andra fartyg som är utrustade med AIS.

AIS-data med information om kurs, hastighet, position och destination skickas med ett par sekunders mellanrum. Annan information som namn, typ av fartyg, längd, bredd,  djupgående med mera skickas med ett par minuters mellanrum.

Självstående, energisnål och enkel att använda

Tydlig och energisnål 5″ skärm

Enkel att använda
Enheten har fyra knappar placerade till höger om skärmen. Samtliga knappar är upplysta och deras funktion visas alltid på skärmen.

AIS-vy
WatchMate 850 visar upp omliggande fartyg och mål i en radarliknande vy med avståndsringar som kan orienteras i ”norr upp” eller färdriktning upp.

AIS-sända varningsmeddelanden och väderinformation
Visa varningsmeddelanden utsända via AIS med information om väder, navigation, allmänsäkerhet med mera. Om information som ström, vind och tidvatten sänds visar även 850 detta.

Till skillnad från klassiska AIS-system som bara skickar och tar emot data sammanställer WatchMate 850 all data och varnar vid risk för kollision, man över bord (kräver MOB-AIS) eller om ankringspositionen skulle förflyttas ovanligt mycket.

Säkerhet under gång

Kontinuerlig bearbetning av inkommande fartygsdata ger möjligheten att automatiskt få larm och information om ett riskfyllt scenario är på väg att inträffa.

AIS MOB-Larm

Få ett alarm om någon i närheten faller överbord och aktiverar sin portabla AIS MOB-enhet. Information om den nödställde visas upp på tillkopplad enheten.

Ankringsvakt

GPS-styrd ankringsvakt med möjlighet att ställa in max tillåten avdrift och se ankringsstatus via dator eller direkt på WatchMate 850.

Säkerhet under gång

Prioritering av fartyg

Information om fartyg

Intelligent filtrering på

Grafiska gränssnittet visar vägen

Vi möjlig kollision eller risk för möte inom CPA (closest point of approach) visar 850 hur passagen kommer gå till. Skulle kurs, hastighet på någon av fartygen ändras ändras också vyn på skärmen.

CPA-larm
QatchMate 950 beräknar möjligheter och tid till CPA. CPA står för closest point of approach och syftar på hur nära man ”tillåter” andra fartyg att vara. Ett CPA-larm utlöses om ett fartyg är på väg att komma eller är för nära i fråga om CPA.

Prioritering av varningar
Samtliga risksituationer behandlas separat och prioriteras sedan efter hur hög risken för kollision är. Den allvarligaste situationen har alltid prioritet och hamnar högst upp på listan.

Bäring och avstånd
Genom att tillhandahålla bäring och anstånd till varje fartyg inom räckhåll kan man enkelt lokalisera visuellt synliga fartyg.

Flagga vänner och kollegor
Med WatchMate 850 har man möjlighet att märka ut fartyg för att lättare kommunicera och lokalisera dem.

Vakt-larm
Skulle ett fartyg komma inom närmsta tillåtna avstånd kan WatchMate 850 larma. Vakt-larmet och CPA kan med fördel användas tillsammans.

Intelligent filtrering
I trafikerade området kan WatchMate 850 filtrera bort irrelevanta fartyg som ej utgör någon säkerhetsrisk. Filtrerade fartyg försvinner från skärmen och man slipper det röriga och plottriga som lätt kan bli när det är för mycket på skärmen samtidigt. Filtret går att slå av och på precis när man vill för att om önskat få en fullständig överblick.

Ais MOB-larm

WatchMate 850 är utrustad med stöd för MOB-AIS. MOB-funktionen aktiveras så fort någon med en AIS kompatibel MOB-enhet faller överbord. Systemet varnar och viktig information som id, position, avstånd och bäring visas på samtliga anslutna enheter.

Ankringsvakt

Att ankra är enkelt och praktiskt men inte alltid helt säkert. Tack vare Anchor Watch-funktionen hos WatchMate 850 kan man känna sig säker när man ligger för ankar. Aktivera funktionen via på skärmen eller ansluten dator välj hur lång avdrifts-radie systemet skall acceptera innan alarmet går igång.

Brödsmulor
Ankringsvakten spelar in båtens rörelser när ankringsvakten är på så man enkelt kan se hur båten förflyttats och även upptäcka om man börjat driva innan alarmet varnar.

 

Inbyggd 5Hz GPS mottagare

WatchMate 850 är utrustad med en inbyggd GPS antenn & mottagare. Finns intresset att montera enheten under däck kan en extra GPS-antenn köpas till för at uppnå optimal driftsäkerhet.

Enkel installation och drift

Montering
WatchMate 850 monteras med hjälp av medföljande bygel eller flush-monterad. Den interna GPS-mottagen och antenn för gör att man inte behöver bry sig om att montera en extern GPS-antenn för direkt användning.*

Vattentät
Till skillnad från väldigt många andra AIS-enheter på marknaden är alla Vesper transponders i vårt sortiment vattentäta enligt IPx7. IPx7 innebär att enheten kan dränkas ner till 1 meters djup i 30 minuter. Detta förutsätter att samtliga anslutningar är kopplade eller stänga enligt anvisningarna i manualen.

Anslut via USB
Den inbyggda USB-anslutningen kan användas för att ansluta enheten till en dator, mobför att underlätta konfiguration och användning av systemet.

Att sammankoppla transpondern med en dator ger stora fördelar om man vill skapa ett komplett PC eller Mac-baserat navigationssystem ombord. Information som AIS GPS-data kan läsas in via flertalet tredjepartsprogram för navigation på önskat system.

USB-kabeln som följer med enheterna håller ej IPX7 klassning och är endast avsedd för användning vid konfiguration. Som tillbehör finns en 4,5m kabel med packning och låsning och  för permanent installation. Se produktsidan för mer information.

Andra innovativa funktioner

Mycket låg strömförbrukning
Med en strömförbrukning på mycket låga 3 Watt är WatchMate 850 extremt effektiv för dess funktionalitet och möjliggör kontinuerlig drift utan att riskera batterier eller annan utrustnings funktionalitet ombord.

Korrekta fartygsidentiteter
Användare får namn på samtliga tillgängliga fartyg i nättheten och de andra fartygen ser även användarens fartygsnamn. I mycket trafikerade vatten eller vid sämre väder och vind-förhållanden är det en ovärderlig funktion att veta att man kommunicerar med rätt fartyg.

Tyst läge
Enheten kan ställas in i tyst läge vilket innebär att transpondern fortfarande tar in och uppdaterar information men slutar sända ut AIS-information. (läs mer i manualen på produktsidan)

Mjukvaruuppdateringar
Vid köp av en WatchMate 850 får man alltid tillgång till framtida mjukvaruuppdateringar. Koppla samman transpondern till en dator via USB och följ instruktionerna i manualen för att alltid ha de senaste funktionerna.